كرج.خیابان دانشکده.روبروی بانک مهر اقتصاد.فروشگاه جام جم